Leveranstid

Uppdaterad: 2016-02-24

Leveranstiden är tiden som går från att du beställt en vara eller en tjänst till tidpunkten då du tar emot varan eller får tjänsten utförd.