Avtalsvillkor

Uppdaterad: 2014-09-25

Avtalsvillkor är de specifika detaljer som fastställer vad två eller flera parter kommit överens om i ett muntligt eller skriftligt avtal, till exempel i samband med ett köp.