Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och även rätt till ekonomisk kompensation. 

Räkna ut din rätt till ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

Ångerfrist

Uppdaterad: 2015-11-05

Ångerfristen är den tid du har på dig att ångra ett köp som du gjort på distans, till exempel via internet, telefon eller postorder och köp som du gjort vid hemförsäljning.

Vid distanshandel inom såväl Sverige som EU är ångerfristen – med vissa undantag – 14 dagar.

När börjar ångerfristen att gälla?

  • Under förutsättning att inget undantag är tillämpligt, gäller ångerrätten från den dag då konsumenten mottar varan (ex. då konsumenten hämtar ut paketet på posten).
  • Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.
  • Om avtalet avser flera varor eller en vara som består av flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får den sista varan respektive den sista delen av varan i sin
    besittning.
  • I fråga om regelbunden leverans av varor under en viss tid börjar ångerfristen dock löpa när konsumenten får varorna från den första leveransen i sin besittning (ex. vid ett abonnemang).