Lag efter område

Uppdaterad: 2015-12-08

EU:s gemensamma lagstiftning har stort inflytande över svenska lagar. Det gäller inte minst på konsumentområdet.

Inom konsumentområdet finns både förordningar, direktiv och konventioner som påverkar dig när du handlar från andra EU-länder. Här nedanför hittar du de förordningar, direktiv och konventioner som du kan ta stöd av om du skulle få problem med gränsöverskridande handel, uppdelade efter lagområde.

Bank- och finansiella tjänster

E-handel

Köp av fordon

  • Fritidsbåtar
    Om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar.

Köp av varor och tjänster

Resor

Timeshare och semesterklubbar

  • Timeshare och semesterklubbar
    Om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte.