Konventioner

Uppdaterad: 2015-12-08

Här hittar du de konventioner som du kan ta stöd av om du skulle få problem med gränsöverskridande handel. En EG-konvention gäller i de medlemsländer som har godkänt den.