Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och ekonomisk kompensation.

Ta reda på dina rättigheter och räkna ut din ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

Förordningar

Uppdaterad: 2015-12-08

Här hittar du de förordningar som du kan ta stöd av om du skulle få problem med gränsöverskridande handel. Om det finns en EG-förordning inom ett område gäller den även som svensk lag.
  • Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Om en konsument är missnöjd med en köpt vara eller tjänst kan denne vända sig till en nämnd för att lösa tvisten med företaget som sålt varan eller tjänsten, i stället för att gå till domstol. Börjar gälla 1 januari 2016.
  • Domstols behörighet. Om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

  • Europeiskt småmålsförfarande. Om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

  • Flyga med funktionshinder.Särskilda EU-regler skyddar dig som flyger och har ett funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Reglerna ska göra flyget mer tillgängligt för dig.
  • Flygpassagerares rättigheter. Om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

  • Lagval. Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.