Förordningar

Uppdaterad: 2015-12-08

Här hittar du de förordningar som du kan ta stöd av om du skulle få problem med gränsöverskridande handel. Om det finns en EG-förordning inom ett område gäller den även som svensk lag.
  • Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Om en konsument är missnöjd med en köpt vara eller tjänst kan denne vända sig till en nämnd för att lösa tvisten med företaget som sålt varan eller tjänsten, i stället för att gå till domstol. Börjar gälla 1 januari 2016.
  • Domstols behörighet. Om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

  • Europeiskt småmålsförfarande. Om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

  • Flyga med funktionshinder.Särskilda EU-regler skyddar dig som flyger och har ett funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Reglerna ska göra flyget mer tillgängligt för dig.
  • Flygpassagerares rättigheter. Om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

  • Lagval. Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.