Direktiv

Uppdaterad: 2016-01-08

Här hittar du de direktiv som du kan ta stöd av om du skulle få problem med gränsöverskridande handel. Om det finns ett EG-direktiv måste Sverige anpassa sin lagstiftning till direktivet.

Direktivet anger vilka regler medlemsländerna minst måste ha. Varje land kan dock ha tuffare krav i sin nationella lagstiftning än vad direktivet säger.