Lagar och regler

Bild på domarklubba.

Direktiv

Sverige måste anpassa sina lagar till EU:s direktiv.

Direktiv
Bild på domarklubba.

Förordningar

Förordningar från EU gäller istället för svensk lag.

Förordningar
Bild på domarklubba.

Konventioner

Medlemsländerna väljer vilka EU-konventioner som gäller.

Konventioner
Bild på domarklubba.

Lag efter område

Ta stöd av EU:s lagar när du handlar från andra länder.

Lagar & regler efter område