stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Lagar och regler

Bild på domarklubba.

Direktiv

Sverige måste anpassa sina lagar till EU:s direktiv.

Direktiv
Bild på domarklubba.

Förordningar

Förordningar från EU gäller istället för svensk lag.

Förordningar
Bild på domarklubba.

Konventioner

Medlemsländerna väljer vilka EU-konventioner som gäller.

Konventioner
Bild på domarklubba.

Lag efter område

Ta stöd av EU:s lagar när du handlar från andra länder.

Lagar & regler efter område