Inställt flyg

Uppdaterad: 2017-05-10

Som flygpassagerare inom EU har du, vid händelse av inställt flyg, rätt till återbetalning eller ombokning av resan, samt service och assistans och eventuellt ekonomisk ersättning.

Bild på kvinna i väntsal på flygplatsInom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid inställt flyg. Dessa regler omfattar:

 • både reguljärflygningar och paketresor
 • flygningar till och från flygplatser inom EU
 • även flygningar från flygplats utanför EU till flygplats inom EU om flygbolaget är europeiskt, (registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz).

Reglerna gäller inte för passagerare som reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de för resor genom bonusprogram och liknande.

Dina rättigheter vid inställt flyg

Rätt till återbetalning eller ombokning

Om ditt flyg ställs in har du antingen rätt till:

 • återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja eller
 • ombokning av resan så att du kommer fram så fort som möjligt (eller vid ett annat tillfälle som passar dig)

Flygbolaget är skyldigt att på plats dela ut skriftlig information om vilka rättigheter som du som passagerare har. Valet mellan ombokning eller avbokning måste alltid erbjudas. Detta gäller oavsett orsaken till att flyget ställs in och oavsett när du fått information om det inställda flyget.

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning av biljettkostnader, och även ersättningen i euro, ska betalas kontant, med elektronisk banköverföring, med bankgirering eller med check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

Service och assistans

Oavsett orsak till det inställda flyget har du alltid rätt till service och assistans om din flygning ställs in. Flygbolaget ska gratis låta dig skicka sms, ringa mejla. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden.

Blir det nödvändigt med övernattning på hotell ska flygbolaget stå för det. Flygbolaget ska dessutom bekosta transporten mellan hotellet och flygplatsen. Tänk på att du har en skyldighet att begränsa dina kostnader.

Ersättning vid inställt flyg

Du kan ha rätt till schablonersättning från flygbolaget

I EU:s regler finns vissa schablonersättningar:

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler

Schablonersättningen kan halveras

Även om du har rätt till schablonersättning kan beloppet halveras om flygbolaget bokar om dig till en annan flygning. Ankomsttiden för den nya flygningen får då inte överstiga den ursprungliga med mer än ett visst antal timmar beroende på flygningens längd.

I dessa fall kan schablonersättningen halveras:

 • Om flygsträckan är högst 1 500 km är grundersättningen 250 euro. Men om förseningen blir mindre än 2 timmar, jämfört med den ursprungliga, får du hälften, det vill säga 125 euro i kompensation.
 • Om flygsträckan är mer än 1 500 km inom EU, samt om du flyger 1 500–3 500 km utanför EU är grundersättningen 400 euro. Men om förseningen blir mindre än 3 timmar, jämfört med den ursprungliga, får du hälften, det vill säga 200 euro i kompensation.
 • Om flygsträckan är mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Men om förseningen blir mindre än 4 timmar, jämfört med den ursprungliga, får du hälften, det vill säga 300 euro i kompensation.

Skadestånd och ersättning för nödvändiga köp

Om din flygning ställs in kan du ha rätt till ersättning för kostnader du har fått på grund av den inställda flygningen. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du har haft och kostnaderna måste vara kopplade till förseningen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

Ordna även med intyg från din arbetsgivare som du kan visa upp om du vill ha ersättning för förlorad inkomst.

Undantag från ersättningen

Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig för dina ekonomiska skador. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig för dina kostnader.

Ingen ersättning för sveda och värk

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det inställda flyget.

Om resan blivit ombokad

Om resan har blivit ombokad till en annan tid kan det vara så att du inte har rätt till ersättning. Det som avgör om du får ersättning är bland annat tidpunkten då du fick besked om den nya restiden, samt hur mycket den nya restiden skiljer i tid från den ursprungliga tiden.

Du har inte rätt till schablonersättning:

 • om du har fått information om ändringen minst 2 veckor innan planerad avresa. Då spelar det heller ingen roll vad den nya avresetiden är eller vad den nya ankomsttiden är.
 • om du har fått information om ändringen 2 veckor–7 dagar innan planerad avresa, och den nya restiden är satt till högst 2 timmar innan den ursprungliga avresan. Den nya ankomsttiden måste också vara senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.
 • om du har fått information om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och den nya restiden är högst en timme innan den ursprungliga avresan. Här måste den nya ankomsttiden vara senast 2 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.
 • om du har fått information om att resan är inställd på grund av extraordinära omständigheter.

Ingen schablonersättning vid extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med schablonersättning om det inställda flyget beror på "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. 

Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • säkerhetsrisker
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.

Har du drabbats av inställt flyg?

Reklamera skriftligen till flygbolaget. Skriv att du vill ha ersättning och varför. Glöm inte att bifoga kopior på biljetter och kvitton på eventuella utlägg som du har haft. Spara alltid originalkvitton samt en kopia på din reklamation. Använd dig gärna av blanketterna nedan:

Reklamationsblankett på svenska (pdf) 
Reklamationsblankett på engelska (pdf)

Svarar inte flygbolaget? Eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.