Försenat flyg

Uppdaterad: 2018-01-18

Som flygpassagerare inom EU har du, vid försenat flyg, rätt till service och assistans och eventuellt ekonomisk ersättning. Detta är beroende av hur lång förseningen är och hur lång flygningen skulle vara.

Bild på väntande flicka på flygplats.

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Dessa regler omfattar:

 • både reguljärflygningar och paketresor
 • flygningar till och från flygplatser inom EU
 • även flygningar från flygplats utanför EU till flygplats inom EU om flygbolaget är europeiskt (registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz).

Reglerna gäller inte för passagerare som reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de för resor genom bonusprogram och liknande.

Räkna ut din rätt till ersättning vid försenat flyg

Med Konsument Europas tjänst flygkalkylatorn kan du ta reda på vilka rättigheter du har när du drabbas av försenat flyg och räkna ut vad du kan kräva i ersättning av flygbolaget.

Flygkalkylatorn: Räkna ut vad du har rätt till när du drabbas av försenat flyg

Så begär du ersättning

Reklamera skriftligen till flygbolaget. Använd dig gärna av flygkalkylatorn eller blanketterna nedan. Skriv att du vill ha ersättning och/eller kompensation och varför. Glöm inte att bifoga kopior på biljetter och kvitton på eventuella utlägg som du har haft. Spara alltid originalkvitton samt en kopia på din reklamation.

Svarar inte flygbolaget? Eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Dina rättigheter vid försenat flyg

Information från flygbolaget
Flygbolaget är skyldigt att på plats tillhandahålla skriftlig information om vilka rättigheter du som passagerare har.

Service och assistans
Vid en försening har du rätt till service och assistans i följande fall:

 • Om förseningen är 2 timmar eller mer, för flygningar som är kortare än 1 500 km
 • Om förseningen är 3 timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller
 • Om förseningen är 4 timmar eller mer för flygningar som är längre än 3 500 km och utanför EU.


I förhållande till väntetiden ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck samt se till att du gratis får ringa två telefonsamtal eller skicka två meddelanden. Vid försening till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transfer till och från flygplatsen.

Återbetalning
Om du blir mer än 5 timmar försenad måste flygbolaget erbjuda dig att få pengarna tillbaka för den del av biljetten som du inte kunnat utnyttja.

Om du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. Däremot kan du i vissa fall begära att du får en gratis flygning tillbaka till avgångsorten snarast möjligt.

Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat. Om du är på utresa kanske det är ett alternativ om du vet att du inte hinner komma fram i tid till det som var syftet med din resa. 

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning av biljettkostnader ska betalas kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

Ersättning vid försenat flyg

Du kan ha rätt till kompensation från flygbolaget

Om förseningen gör att du ankommer tre timmar eller mer försenat till din slutliga destination i jämförelse med den tidtabellsenliga ankomsttiden har du enligt två avgöranden från EU-domstolen rätt att kräva kompensation av flygbolaget:

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag från rätten till kompensation och att beloppen i vissa fall kan halveras. Du kan läsa mer om det under inställt flyg.

Du kan ha rätt till skadestånd

Om din flygning blivit försenad kan du ha rätt till ersättning för kostnader du har fått på grund av det försenade flyget. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du har haft och kostnaderna måste vara kopplade till förseningen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

Ordna även med intyg från din arbetsgivare som du kan visa upp om du vill ha ersättning för förlorad inkomst.

Du kan som högst få 4 694 SDR (särskilda dragningsrätter) som ersättning för dina kostnader. Aktuellt värde finns på Riksbankens webbplats.

Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig för dina ekonomiska skador. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig för dina kostnader.

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det försenade flyget.

Ingen kompensation vid extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om det kan bevisa försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. 

Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • säkerhetsrisker
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.