Försenat flyg

Uppdaterad: 2016-09-07

Som flygpassagerare inom EU har du, vid försenat flyg, rätt till service och assistans och eventuellt ekonomisk ersättning. Detta är beroende av hur lång förseningen är och hur lång flygningen skulle vara.

Bild på väntande flicka på flygplats.

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Dessa regler omfattar:

 • både reguljärflygningar och paketresor
 • flygningar till och från flygplatser inom EU
 • även flygningar från flygplats utanför EU till flygplats inom EU om flygbolaget är europeiskt (registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz).

Reglerna gäller inte för passagerare som reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de för resor genom bonusprogram och liknande.

Observera att om din resa är försenad med mer än tre timmar kan du ha rätt till ersättning, på samma sätt som om flygningen blivit inställd. Läs mer i artikeln Inställt flyg.

 

Har du blivit drabbad av försenat flyg?

 • Reklamera skriftligen till flygbolaget. Skriv att du vill ha ersättning och varför. Glöm inte att bifoga kopior på biljetter och kvitton på eventuella utlägg som du har haft. Spara alltid originalkvitton samt en kopia på din reklamation. Använd dig gärna av reklamationsblanketten här till höger, (eller längst ner på sidan om du läser detta i din mobiltelefon).
 • Om du inte får svar från flygbolaget eller får ett svar som du inte är nöjd med – kontakta Konsument Europa.

Rätt till information från flygbolaget

Flygbolaget är skyldigt att på plats tillhandahålla skriftlig information om vilka rättigheter som du som passagerare har.

Service och assistans

Vid en försening har du rätt till service och assistans i följande fall:

 • Om förseningen är 2 timmar eller mer, för flygningar som är kortare än 1 500 km

 • Om förseningen är 3 timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller
 • Om förseningen är 4 timmar eller mer för flygningar som är längre än 3 500 km och utanför EU.

I förhållande till väntetiden ska flygbolaget bjuda på mat och dryck samt se till att du gratis får ringa, skicka sms eller mejla. Vid försening till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transfer till och från flygplatsen.

Om du blir mer än 5 timmar försenad

Om du blir mer än 5 timmar försenad måste flygbolaget erbjuda dig att få pengarna tillbaka för biljetten och eventuellt en fri flygresa tillbaka till avgångsorten. Det sista gäller i de fall då resan inte längre har något syfte.

Om du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. Däremot kan du i vissa fall begära att du får en gratis flygning tillbaka till avgångsorten snarast möjligt. Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat. Om du är på utresa kanske det är ett alternativ om du vet att du inte hinner komma fram i tid till det som var syftet med din resa. 

Du kan ha rätt till en schablonersättning från flygbolaget

Om förseningen gör att du ankommer tre timmar eller mer försenat till din slutliga destination i jämförelse med den tidtabellsenliga ankomsttiden har du enligt två avgöranden från EU-domstolen även rätt att kräva schablonersättning av flygbolaget:

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Läs mer om rätten till schablonersättning i artikeln Inställt flyg.

Vid extraordinära omständigheter har du inte rätt till schablonersättning

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med schablonersättning om det försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. 

Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • säkerhetsrisker
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.

Ersättning för nödvändiga inköp

Du kan få ersättning för köp du tvingats göra på grund att du blivit försenad. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton på dina inköp.

Begränsa dina kostnader

Tänk på att du har en skyldighet att begränsa dina kostnader även här. Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig för dina ekonomiska skador. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig för dina kostnader.

Ingen ersättning för sveda och värk

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det inställda flyget.

Här får du mer information om hur du kan kontakta och få hjälp av Konsument Europa.