Försenat bagage

Uppdaterad: 2017-03-17

Om ditt bagage är försenat kan det medföra kostnader för dig, som till exempel utgifter för kläder eller annat som du är tvungen att köpa medan du väntar på ditt bagage.

Dessa kostnader kan du ha rätt att få ersättning för. Men kom ihåg att du måste begränsa dina utgifter.

Flygbolaget behöver inte betala skadestånd till dig om det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika att ditt bagage försenas eller om det var omöjligt för bolaget att ta till sådana åtgärder.

Flygbolagets villkor kan göra att du inte får ersättning 

Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker (till exempel värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker) i incheckat bagage så kan du inte räkna med att få ersättning om du, trots det, packat ner sådana saker och de försenas.

Checklista om ditt bagage är försenat

  • Om ditt incheckade bagage inte kommer fram ska du anmäla detta omgående vid bagageutlämningen. Se till att du får fylla i en PIR, (Property Irregularity Report) tillsammans med någon representant för flygplatsen eller flygbolaget.
  • Om du har drabbats av extrakostnader(så kallade täckningsköp) på grund av att du har tvingats vänta på ditt bagage kan du reklamera detta skriftligt till flygbolaget (om du flyger reguljärt) eller till researrangören (om flygresan är en del av en paketresa). Du har en skyldighet att begränsa kostnaderna för detta, så handla sparsamt. Kom ihåg att bifoga kopior på alla kvitton. Reklamera inom 21 dagar efter att du har fått tillbaka bagaget.
  • Om du inte har fått tillbaka bagaget inom 21 dagar anses bagaget vara förlorat. Läs då mer om dina rättigheter i artikeln "Förlorat bagage", se länk till höger. (Om du läser detta från din mobil hittar du länken längre ner på sidan).
  • Om du inte får svar från flygbolaget/researrangören eller ett svar du inte är nöjd med kan du kontakta Konsument Europa.

Svårt att få ersättning vid hemresa

Generellt sett är det svårt att få ersättning vid hemresa. Detta på grund av att det oftast inte blir några större merkostnader när du väl har kommit hem.

Gällande transportörens ansvar vid försenat bagage så görs det ingen skillnad i lagstiftningen om det är för utresa eller hemresa. Dock är du som resenär skyldig att begränsa dina kostnader, och då kan vissa kostnader anses nödvändiga enbart i samband med utresa, men inte vid hemresa.

Då detta är en bedömningsfråga i det individuella fallet är det bra att alltid handla sparsamt och spara dina kvitton.

Kolla din försäkring

Eventuellt kan du via reseskyddet i din hemförsäkring eller via din reseförsäkring få ersättning för det försenade bagaget. Kontrollera med ditt försäkringsbolag.

Du kan också ha en extra reseförsäkring, om du har betalt med bank/kreditkort, där det kan finnas möjlighet till ersättning. I många försäkringar betalas förseningsersättning ut i form av en schablonersättning, det vill säga du får en viss summa efter ett antal timmars försening och det finns ofta ett maxbelopp per person och ett för familjen. 

Schablonersättningar kan betalas ut från flera håll, så har du flera reseförsäkringar, till exempel i hemförsäkringen och via ditt bankkort, kan du skicka en skadeanmälan till båda bolagen.

Mer information om försäkringar kan du få av Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Så här gör du om ditt bagage är försenat

  • Anmäl direkt vid bagageutlämningen. Om ditt incheckade bagage inte kommer fram ska du anmäla detta omgående vid bagageutlämningen. Se till att du får fylla i en PIR, (Property Irregularity Report) tillsammans med någon representant för flygplatsen eller flygbolaget.
  • Reklamera skriftligen till flygbolaget/researrangören. Om du har drabbats av extrakostnader (så kallade täckningsköp) på grund av att du har tvingats vänta på ditt bagage kan du reklamera detta skriftligt till flygbolaget (om du flyger reguljärt) eller till researrangören (om flygresan är en del av en paketresa). Du har en skyldighet att begränsa kostnaderna för detta, så handla sparsamt. Kom ihåg att bifoga kopior på alla kvitton. Reklamera inom 21 dagar efter att du har fått tillbaka bagaget.
  • Om du inte har fått tillbaka bagaget inom 21 dagar anses bagaget vara förlorat. Läs mer om dina rättigheter vid förlorat bagage.

Svarar inte flygbolaget? Eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.