Förlorat bagage

Uppdaterad: 2017-03-17

Om ditt bagage kommer bort under en flygning kan du ha rätt till ersättning.

Flygbolaget är skyldigt att betala ut som högst 1 131 SDR - särskilda dragningsrätter - per passagerare. Aktuellt värde finns på Riksbankens webbplats.

Meddela flygbolaget om du har värdefullt bagage

Om ditt bagage är värt mer än 1 131 SDR bör du meddela detta till flygbolaget när du checkar in bagaget. Genom att du gör en sådan så kallad ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage förloras. Då gäller i stället det belopp som du meddelar flygbolaget. Bolaget har rätt att ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”. Du kan dock aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

Flygbolagets villkor kan göra att du inte får ersättning för värdefulla saker

Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker, till exempel värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker, i incheckat bagage så kan du inte räkna med att få ersättning om du, trots det, packat ner sådana saker och de försvinner.

Kolla din försäkring

Eventuellt kan du via reseskyddet i din hemförsäkring eller via din reseförsäkring få ersättning för det förlorade bagaget. Kontrollera med ditt försäkringsbolag. Du kan också ha en extra reseförsäkring, om du har betalt med bank/kreditkort, där det kan finnas möjlighet till ersättning. 

Schablonersättning från försäkringsbolaget

I många försäkringar betalas förseningsersättning ut i form av en schablonersättning, det vill säga, du får en viss summa efter ett antal timmars försening och det finns ofta ett maxbelopp per person och ett för familjen. 

Schablonersättningar kan betalas ut från flera håll, så har du flera reseförsäkringar, till exempel i hemförsäkringen och via ditt bankkort, kan du skicka en skadeanmälan till båda bolagen. Force majeure (extraordinära omständigheter) nämns ofta i olika sammanhang. I försäkringsvillkoren står force majeure för att du inte alltid kan räkna med att få skadeersättning trots att försäkringen gäller.

Mer information om försäkringar kan du få av Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. 

Så här gör du om ditt bagage kommit bort

  • Anmäl direkt på flygplatsen att ditt bagage inte kommit fram. Se till att du får fylla i en PIR (Property Irregularity Report) direkt på plats tillsammans med någon representant för flygbolaget.
  • Reklamera till flygbolaget eller researrangören. Om flygbolaget erkänner att ditt bagage är förlorat, eller om det incheckade bagaget inte har kommit fram inom 21 dagar efter den dag då det skulle ha anlänt kan du reklamera till flygbolaget (om du flyger reguljärt) eller till researrangören (om flygresan är en del av en paketresa). Framför dina krav så fort som möjligt och kom ihåg att bifoga kopior på alla kvitton för innehållet i väskan.

Svarar inte flygbolaget/researrangören? Eller har du fått ett svar du inte är nöjd med? Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.