Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Testa dina kunskaper om piratkopiering

Uppdaterad: 2015-06-12

Ser du skillnad på äkta tabletter och förfalskningarna av dem, och vet du vilka regler som gäller för införsel av piratkopierade varor? Här kan du testa dina kunskaper.

På bilderna ser du tre läkemedel av liknande sort, två är förfalskningar och en är äkta vara. Vilket är det äkta läkemedlet?

Hur många piratkopierade varor får en konsument ta med sig till Nederländerna?

Vilken myndighet är det som kan stoppa piratkopierade varor i tullen?

Varför kan en piratkopierad leksak framför allt vara farlig för barn?

Hur stor andel av EU:s anställda jobbar med immaterialrätt?

Hur stora böter kan man få om man köper en "vara av misstänkt ursprung" i Italien?

Kan man få fängelse för piratkopiering och varumärkesförfalskning i Sverige?