Stora problem med bilvärderingstjänster

2015-11-19

UPPDATERAD 2016-10-24. Är du bland alla dem som fått problem på grund av dolda avtalsvillkor på någon bilvärderingssajt? Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får in till Konsument Europa.

Förra gången Konsument Europa varnade för bilvärderingstjänster på nätet var i juli 2014. Under 2015 tog Konsument Europa emot 899 stycken ärenden rörande bilvärderingstjänster. I år är antalet uppe i 425 stycken, vilket utgör 7 procent av alla inkomna ärenden. Konsumentverket har under samma period tagit emot 183 anmälningar, medan upplysningstjänsten Hallå Konsument räknar till 636 ärenden. Detta gör att vi ännu en gång vill informera om företeelsen. 

De konsumenter som kontaktar oss har beställt en bilvärdering på nätet i tro om att tjänsten är gratis, vilket har visat sig vara fel. Det finns många aktörer på marknaden, men de sajter som dominerar statistiken är hurmycket.com, autopriser.net och carprice.se. 

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna som ställs till Konsument Europa, tillsammans med råd från våra juridiska handläggare:

"Jag beställde en värdering, nu ångrar jag mig"

Utgångspunkten när en konsument köper varor eller tjänster från ett företag inom EU är att de under 14 dagar, från att de i detta fall beställt tjänsten, kan ångra avtalet utan kostnad.

Bilvärderingsföretagen stödjer sin verksamhet på ett undantag från denna huvudregel som säger att ångerrätt inte gäller för ”tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten går förlorad efter det att näringsidkaren fullgjort hela avtalet.”

Ångerrätten kan dock inte upphöra innan ångerfristen börjat, och ångerfristen börjar inte förrän företaget gett information om ångerrätten. Därför krävs det att företaget har gett dig korrekt information om villkoren för ångerrätten, vilka tidsfrister som gäller och hur du kan utöva sin ångerrätt. Konsumenten ska kunna ångra avtalet genom att sända ett otvetydigt meddelande till företaget eller genom att använda en standardblankett som företaget måste tillhandahålla konsumenten. 

Om det finns information, men denna är bristfällig, eller om företaget informerar dig i efterhand, medför det enligt vår bedömning att ångerfristen förlängs till som längst 1 år och 14 dagar från att beställningen gjordes.

 

Bild på kryssruta på bilvärderingssajt

Bilden ovan visar hur det kan se ut på en bilvärderingssajt, när man ombeds kryssa för att man är över 18 år.

"Jag är omyndig, men har beställt en värdering"

Flera av de bilvärderingssajter vi får in ärenden mot riktar sin marknadsföring mot Sverige, vilket innebär att svensk lag är den lag som gäller. Enligt föräldrabalken får inte en person under 18 år ingå bindande avtal. Det finns undantag men inget av dessa verkar vara tillämpliga i bilvärderingsfallen.

Däremot får säljaren begära ersättning för de direkta kostnader som denne har haft till följd av avtalet och köparens vilseledande om sin ålder. Det är alltså möjligt att en omyndig person är skyldig att ersätta företaget för dess kostnader för att ta fram värderingen, men inte till exempel vinsten som företaget tar ut. 

Observera att även en omyndig konsument har samma rättigheter som en vuxen när det gäller att använda sig av ångerrätten.

"Jag har ju inte beställt någon bilvärdering!"

Om du inte har beställt någon bilvärdering så har du inte ingått ett avtal med företaget och är därför inte skyldig att betala något. Det är dock viktigt att du bestrider fakturan med hänvisning till att du inte beställt något.

Om företaget inte godtar bestridandet är det, om du fortsätter att bestrida kraven de skickar, upp till företaget att driva ärendet i domstol och bevisa att du faktiskt har gjort en beställning. Om ni är fler i hushållet kan det vara bra att gå igenom webbläsarhistoriken för att se om någon annan har varit inne på webbplatsen det gäller tidigare. 

"Jag har fått brev ifrån ett inkassobolag, behöver jag oroa mig?"

Inkassobolaget kan eventuellt sakna tillstånd att driva in skulder i Sverige. Om du tidigare har bestridit fakturan och hör till någon utav de ovanstående kategorierna så är vår rekommendation att du fortsätter att bestrida fakturan till inkassobolaget med samma meddelande som du tidigare har skrivit till bilvärderingsföretaget. 

Angående hur man får en betalningsanmärkning så är rådet att läsa Datainspektionens artikel om betalningsanmärkningar. Ett inkassobolag har inga särskilda befogenheter och kan inte själva ge dig som konsument en betalningsanmärkning.

                                               ---

Är du journalist och har ytterligare frågor? Konsument Europas kontaktuppgifter hittar du på vår pressida.