Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Autopriser och Carprice på Konsumentverkets nya varningslista

2016-03-10

Bilvärderingsföretagen Autopriser och Carprice fortsätter att orsaka stora problem för konsumenter. Totalt har Konsument Europa, Konsumentverket och upplysningstjänsten Hallå Konsument fått in 1477 anmälningar. Nu har det gått så långt att företagen har hamnat på Konsumentverkets nya varningslista.

Företagen Autopriser och Carprice ligger båda på Konsumentverkets nya varningslista som publicerades idag. Där hamnar företag som orsakar oproportionerligt stora problem för konsumenter.

- Bakgrunden är en utbredd frustration över våra egna svårigheter att komma åt företag som bedriver oseriös verksamhet som skadar konsumenterna. Det handlar framförallt om bolag som skor sig på abonnemangsfällor på nätet, säger generaldirektör Gunnar Larsson.