Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

NIX-Telefon varnar för Nix Spärrservice

2014-05-08

NIX Spärrservice är ett företag som ringer svenska mobilanvändare och lovar att de kan slippa försäljningssamtal om de betalar 299 kronor. Trots att det är gratis att ”nixa” sin telefon. Nu varnar föreningen NIX-Telefon för verksamheten. 

Konsument Europa har börjat få in ärenden rörande Nix Spärrservice, som säljer en tjänst som ska stoppa telefonförsäljning till privata telefonabonnemang.

I ett pressmeddelande skriver föreningen NIX-Telefon att man, ”med största möjliga tydlighet, vill klargöra att varken Nix Spärrservice eller den föregivna betaltjänsten drivs eller sanktioneras av Föreningen NIX-Telefon.”

Spärregistret NIX-Telefon drivs av en ideell förening – Föreningen NIX-Telefon – med 10 svenska branschorganisationer som huvudmän. Föreningen bildades den 1 oktober 1999 och ger konsumenter möjlighet att utan kostnad spärra sina telefoner mot sälj- och marknadsföringssamtal.