Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Ny trafikregel i Österrike från 1 januari 2012

2012-01-18

Från och med 1 januari 2012 infördes en ny trafikregel i Österrike. 

Den innebär att du vid trafikstockning, måste lämna fri väg för räddningsfordon. Gör du inte detta kan du få böter upp till € 2180, (ca 19 500 kr).

Läs mer om detta på ECC Österrikes webbplats.