Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen

2011-02-01

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen för otillräckligt införlivande i den nationella lagstiftningen av direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster. 

Enligt kommissionen har Sverige inte infört något tillräckligt skydd för konsumenternas rättigheter i samband med införlivandet av direktivet.