Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Vad tycker du om dina rättigheter som tågpassagerare?

2016-03-29

Fram till den 5 maj i år har du möjlighet att delta i EU-kommissionens offentliga samråd om tågpassagerares rättigheter.

Sedan antagandet av Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer har tågpassagerare haft grundläggande rättigheter när de reser med tåg inom EU. 

Vissa områden kan förbättras

År 2012 utförde dock EU-kommissionen en utvärdering där det framkom att det finns problemområden som kan förbättras.

Det huvudsakliga syftet med detta samråd är att förbättra kvaliteten och effektiviteten på tågtrafikstjänster, så att fler personer väljer tåget framför andra transportmedel.

Mer information om samrådet

Mer information om samrådet samt länk till frågeformuläret hittar du på EU-kommissionens webbplats.

Du kan svara på frågeformuläret fram till 5 maj 2016.