Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

EU-kommissionen vill ha dina synpunkter

2016-08-10

EU-kommissionen vill lansera en ny digital portal för att förenkla för dig som vill göra gränsöverskridande affärer, bo, studera, jobba eller resa till ett annat EU-land. För portalen ska bli så bra som möjligt får du gärna skicka in synpunkter på hur bra eller dåligt systemen fungerar idag.

Om du vill resa till ett annat EU-land, eller bo, studera eller göra affärer där, är det mycket du behöver ta reda på innan. Vilka regler är det som gäller? Vilka krav ställs på dig och vilka förfaranden gäller för dig?

De allra flesta letar efter denna information på nätet. Men informationen på nätet kan vara otillförlitlig - den kan vara ofullständig, felaktig eller svår att förstå. Ibland finns heller inte informationen på ditt språk.

EU-kommissionen vill göra allt detta lättare för dig genom att samla all information på ett ställe. Den nya digitala informationsportalen kommer att utgå från befintliga portaler, kontaktpunkter och nätverk.

Tyck till om de befintliga systemen

Var med och tyck till! Alla kan delta i samrådet; företag, organisationer, myndigheter och medborgare.

Resultatet av detta samråd kommer att hjälpa EU-kommissionen i det kommande arbetet med den nya digitala informationsportalen. Deadline är 21 november.

Här får du mer information om samrådet och kan lämna dina synpunkter.