Nya regler för fri roaming

2016-12-16

Europeiska kommissionen kommer under de närmaste dagarna anta regler om hur mycket du som EU-medborgare kan använda din telefon när du reser utomlands i Europa utan att betala extra efter juni 2017 när roamingavgifter ska avskaffas.

Från och med 15 juni 2017 kommer du kunna surfa, sms:a och ringa inom EU till samma pris som du gör hemma. För att göra fri roaming möjligt har EU definierat regler för "rättvis användning" av roaming. 

Regler för att undvika missbruk

Reglerna har tagits fram för att säkerställa att konsumenter inte ska missbruka roamingen genom att köpa billiga SIM-kort i ett EU-land och använda dem permanent i ett annat. Enligt förslagen kommer man även införa gränser för hur mycket konsumenter med obegränsad data eller konkurrenskraftiga paket kan surfa när de reser inom EU.

Förhandling om pristak ännu inte klart

EU-länderna måste fortfarande enas om pristaket för grossistavgifter operatörerna betalar varandra för att hålla sina respektive kunder anslutna utomlands. Förhandlingarna är ännu inte klara. Länder i södra delar av Europa föreslår ett högre pristak, medan länder i norra och östra delen av Europa föreslår ett lägre.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet på EU-kommissionens webbplats. Du kan även läsa vanliga frågor och svar om reglerna och avskaffandet av roamingavgifterna på EU-kommissionens webbplats.