Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

EU-kommissionen och biluthyrningsföretag diskuterar konsumentklagomål

2014-04-03

Transportsektorn är ett av de största områdena för gränsöverskridande klagomål från europeiska konsumenter. Problem inom biluthyrningssektorn kommer högt upp på listan. 

Därför genomför EU-kommissionen, tillsammans med europeiska konsumentcentrum, där Konsument Europa ingår, och nationella tillsynsmyndigheter inom nätverket för konsumentskyddssamarbete i dag ett möte med branschorganisationen Leaseurope och biluthyrningsföretag.

Syftet med mötet är att identifiera huvudfrågor som påverkar konsumenter i Europa när de hyr en bil och diskutera hur man ska ta itu med dem, till exempel genom att förbättra förhandsinformationen, se över standardvillkor, eller förfaranden som kan vara vilseledande.