Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Tänk först. Klicka sen.

2013-10-01

Den Europeiska Informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen. 

Initiativtagare till kampanjen är Europeiska Kommissionen. Bakom den svenska delen av kampanjen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS).

Besök DinSäkerhet.se via länken intill den här sidan, för att ta del av kampanjen.

UPPDATERING! Länken är borttagen då kampanjen är avslutad (reds. anm. 21/12-15).