Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Säkrare att ladda ner spel, e-böcker, videos och musik

2013-10-14

Tack vare ett gemensamt initiativ av EU:s medlemsstater och EU-kommissionen, följer nu 80 procent av 330 kontrollerade webbplatser EU-lagstiftningen.

Det förbättrade skyddet för konsumenter är följden av en så kallad "sweep", som innebär att man på EU-nivå har gått igenom ett visst antal webbplatser för att identifiera eventuella brister i konsumentlagstiftningen och sedan se till att lagstiftningen följs.

Det handlar bland annat om att informationen om produkter ska vara tydlig, och inte skriven i för liten text, och att det ska finnas information om ångerrätt samt information om var man kan vända sig om man vill klaga.

Sedan sweepen gjordes 2012 har 116 av 172 bristfälliga webbplatser blivit rättade.

Läs hela pressmeddelandet via länken intill den här sidan.