Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Idag lanseras utbildningsportalen "Consumer Classroom"

2013-03-15

Consumer Classroom är en EU-finansierad webbplats som vänder sig till lärare inom EU.

Den tillhandahåller högkvalitativ konsumentinformation och interaktiva verktyg som ger 12–18-åringar den konsumentkunskap som de behöver.

Läs mer i informationsbroschyren intill om vad du som lärare kan få hjälp med på utbildningsportalen. Länk till "Consumer Classroom" hittar du intill den här sidan.