Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Arkiv 2013

Förbättrande av gränsöverskridande konsumentskydd

EU-INFORMATION. EU-kommissionen vill ha dina synpunkter.

Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande sjukvård

EU-INFORMATION. Nya EU-regler vid gränsöverskridande sjukvård.

Säkrare att ladda ner spel, e-böcker, videos och musik

EU-INFORMATION. 80% av 330 kontrollerade webbplatser följer lagstiftningen.

Tänk först. Klicka sen.

EU-INFORMATION. Europeiska Informationssäkerhetsmånaden har startat.

Dina idéer kan förändra Europa

EU-INFORMATION. Delta i online-debatten om den inre marknaden.