Uppsägningstid

Uppdaterad: 2014-09-25

Uppsägningstiden är tiden som går från att ett avtal sagts upp fram till den tidpunkt då det upphör att gälla.