Tvist

Uppdaterad: 2014-09-25

En tvist är detsamma som oenighet mellan två parter. Exempel på en tvist är när en köpare och en säljare inte kommer överens.