Snarast

Uppdaterad: 2014-09-25

Snarast betyder ”så snart som möjligt”. Vad som menas med snarast är en bedömningsfråga och måste avgöras från fall till fall.