Skälig tid

Uppdaterad: 2014-09-25

Skälig tid betyder ungefär ”rimlig tid”. Vad som räknas som skälig tid är en bedömningsfråga och måste avgöras från fall till fall.