Skadestånd

Uppdaterad: 2014-09-25

Skadestånd är ersättning i pengar för skada eller förlust. Exempel på när du har rätt till skadestånd är om du får kostnader eller förlorar inkomst på grund av ett fel på en vara eller tjänst, eller på grund av en försenad leverans.