Kontrakt

Uppdaterad: 2014-09-25

Ett kontrakt är ett skriftligt avtal.