Kontant betalning

Uppdaterad: 2014-10-15

Kontant betalning innebär att du betalar vid tillfället då du får en vara eller i direkt anslutning till att du får en tjänst utförd. Kontant betalning kan till exempel ske med kontokort eller med sedlar och mynt.

Anmärkning: Kontant betalning kan ibland bara omfatta betalning med kontanter, det vill säga med sedlar och mynt.