Inkomstförlust

Uppdaterad: 2014-09-25

Inkomstförlust är en typ av ekonomisk skada som är knuten till någons inkomst. Ett exempel på inkomstförlust är om du får avdrag på lönen för att du måste ta ledigt från arbetet för att ta emot en hantverkare som ska rätta till fel.