Garanti

Uppdaterad: 2014-10-15

Garanti är ett löfte som en säljare eller tillverkare kan ge dig och som innebär att de ansvarar för att en vara eller tjänst är på ett visst sätt eller har en viss hållbarhet under en bestämd tid.

Det är frivilligt för säljare och tillverkare att erbjuda garanti och alltså inte något du kan kräva enligt lag.