Försäkring

Uppdaterad: 2014-09-25

En försäkring är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Det går ut på att försäkringstagaren betalar premier mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i försäkringsvillkoren inträffar.