Ekonomisk skada

Uppdaterad: 2014-09-25

Med ekonomisk skada menas sådan skada som kan mätas i pengar. Exempel på ekonomisk skada är om du får kostnader eller förlorar inkomst på grund av ett fel på en vara eller tjänst.