Distansavtal

Uppdaterad: 2014-09-25

Ett distansavtal är ett avtal som ingås mellan parter som inte träffas personligen, utan via till exempel Internet, telefon eller postorder.