Betalningsmottagare

Uppdaterad: 2014-09-25

En betalningsmottagare är exempelvis en affär som du handlar ifrån.