Bestrida

Uppdaterad: 2014-09-25

Motsätta sig något, exempelvis opponera sig mot att betala en skuld.