Besiktning

Uppdaterad: 2014-09-25

En besiktning är en granskning som utförs av en sakkunnig person och ska visa om det som granskas uppfyller ställda krav. Bostäder och bilar och är exempel på sådant som besiktigas.