Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Ordförklaringar

Uppdaterad: 2014-09-25

På vår webbplats använder vi oss ibland av ord som kan vara svåra att förstå. Här förklarar vi vad dessa ord betyder.