Konsument Europa är inte inkassobolaget Storm & Mets

Just nu ringer många upprörda konsumenter till oss i tron om att vi är Storm & Mets.

Vi vill påminna om att vi inte är inkassobolaget Storm & Mets, och vill därför uppmana konsumenter att noga läsa informationen på kraven Storm & Mets skickat ut så att dessa missförstånd kan undvikas.

Läs mer
Dölj lavinmeddelandet

Konventioner

Uppdaterad: 2015-12-08

Här hittar du de konventioner som du kan ta stöd av om du skulle få problem med gränsöverskridande handel. En EG-konvention gäller i de medlemsländer som har godkänt den.